تور منطقه 12 تهران

منطقه 12 تهران یا همان قلب تهران قدیمی ترین منطقه طهران و در عین حال پرجاذبه ترین مناطق تهران بزرگ می باشد. باب همایون، در قالب تورهای مجازی به معرفی جاذبه های توریستی این منطقه می پردازد.

ارگ تهران و سازه های آن در دوره های مختلف

ساختن ارگ و احداث دژ و حصار و برج از زمانى معمول گردید كه مهاجرین ایرانى كه قبلاً كوچ كرده بودند در ابتداى هزاره...

بازارچه نایب السلطنه میراثی از تاریخ در منطقه ۱۲

بازارچه نایب‌السلطنه، میراثی گرانبها از تاریخ و فرهنگ تهران به عنوان یکی از قدیمی ترین بازارچه های محلی به‌جای مانده در محله تاریخی چاله...

بازار چهارسوق بزرگ نمایانگر هنر معماری دوران زندیه

دو چهار سوق عمده به اسم های چهارسوق بزرگ و چهار سوق کوچک، بازارهای تهران رو به هم وصل می کنند. چهارسوق بزرگ که...

بازار کفاش ها راسته ای (بازار) بسیار مهم در بازار بزرگ...

بازار بزرگ تهران قلب تپنده تجارت و اقتصاد پایتخت است که روزانه میزبان هزاران نفر از مردم و کاسب‌های تهران و ایران است. همچنین این بازار...

بازار سید اسماعیل یادگاری از تاریخ در منطقه ۱۲ تهران

بازار سید اسماعیل در مولوی تهران واقع شده و در غرب خيابان مصطفی خمينی در جنوب شرقی راسته بازار چهل تن و شمال بازار...

بازارچه قوام الدوله تاریخی به قدمت دوران شاه طهماسب

بازارچه قوام الدوله (شاپور) در تهران یکی از بازار های قدیمی به جا مانده از دوران شاه طهماسب است که دارای ورودی های معروف به...